Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

O wydziale

Mam świadomość, że inżynieria chemiczna i procesowa nie jest popularną i szeroko znaną dyscypliną. Ze względu na nazwę wszystkim kojarzy się z chemią, a niektórym dodatkowo z sądownictwem. Jednak oba te skojarzenia mogą prowadzić do nieporozumień. Oczywiście, związki inżynierii chemicznej z chemią są silne i wyraźne, bo powstała ona do obsługi przemysłu chemicznego i rozwijała się wraz z rozwojem tej gałęzi przemysłu. Dość szybko jednak okazało się, że sposób opisu (modelowanie) zjawisk występujących w instalacjach chemicznych oraz metody i narzędzia opracowane do ich modelowania można z powodzeniem zastosować do opisu innych zjawisk, czasem nawet bardzo odległych od przemysłu chemicznego. Okazało się, że z tych “klocków”, którymi dysponuje inżynieria chemiczna, można konstruować różne budowle i tylko od inwencji i pomysłowości użytkownika zależy zakres stosowalności tych narzędzi. O szerokim zastosowaniu inżynierii chemicznej zadecydowała używana w tej dyscyplinie metoda opisu polegająca na tym, że w każdym opisywanym zjawisku wyodrębnia się najpierw procesy (etapy) składowe, a następnie poprzez zapis tego, co dzieje się na każdym etapie oraz uwzględniając powiązania i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi etapami, tworzy się kompletny model opisywanego zjawiska. Uniwersalność tej metody znacznie poszerzyła zakres zastosowań inżynierii chemicznej i spowodowała dodanie do jej nazwy słowa procesowa. Znalazło to odzwierciedlenie w uniwersalności profilu kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Kierunki

Kalkulator progów punktowych

Studia stacjonarne

Inżynieria Chemiczna i procesowa (8 semestrów)

Specjalność:

  • Inżynieria chemiczna i procesowa
Kalkulator progów punktowych

Studia stacjonarne

Inżynieria Chemiczna i procesowa (4 semestry)

Specjalności:

  • Inżynieria Procesów Przemysłowych
    • Bioinżynieria
    • Inżynieria Układów Rozproszonych
    • Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

 

Dziekanat Studia I stopnia
telefon: 22 234 6453

 

Dziekanat Studia II stopnia
telefon: 22 234 6509

 
Sekretariat
telefon: 22 234 6369
 

Adresy e-mail:
Sekretariat: sekretariat.ichip@pw.edu.pl
Dziekanat: dziekanat.ichip@pw.edu.pl
Rekrutacja: rekrutacja.ichip@pw.edu.pl