Inżynier Chemii Kosmetycznej w 3,5 roku!

Zostać inżynierem chemii kosmetycznej w 3,5 roku i pracować w sektorze, który jest potęgą światowej gospodarki… Twoja szansa – twój sukces.

Przemysł kosmetyczny rośnie w siłę, podobnie jak kierunek studiów – chemia kosmetyczna, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem, a przy tym daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w jednym z najbardziej dochodowych sektorów gospodarki, zarówno krajowej jak i światowej. O tym, dlaczego warto studiować chemię kosmetyczną
i dlaczego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest najlepszym wyborem, rozmawiamy z mgr inż. Agnieszką Stateczną Mędrek – Koordynatorem kierunku.

„Otwieramy nowe możliwości” – takim napisem na fasadzie jednego z kampusów Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia wita gości. Jakie zatem możliwości otwiera Uczelnia dla przyszłych absolwentów studiów inżynierskich na kierunku chemia kosmetyczna?

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez pracodawców, gdyż dzięki specjalistycznej wiedzy
i umiejętności, są bardzo dobrze przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy
z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do aktualnych wymagań rynku pracy. Uczelnia przygotowując do pracy, oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej –  otwiera nowe możliwości już podczas studiów.

W jaki sposób uczelnia przygotowuje Studentów do pracy?

W ramach studiów Studenci otrzymują rzetelne przygotowanie zawodowe: nowoczesną
i rzetelną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz łatwość poruszania się na rynku pracy.
W WSIiZ Studenci mają wyjątkowe warunki, tak do rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Zaczynając od wykładowców – praktyków zaliczanych do grona najlepszych specjalistów w Polsce, poprzez nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, kończąc
na atrakcyjnych podmiotach oferujących odbycie studenckiej praktyki zawodowej.

Już w trakcie studiów Studenci uczestniczą w wielu wydarzeniach skupiających środowisko decydentów w przemyśle kosmetycznym. Do najpopularniejszych należą branżowe seminaria, podczas których prezentowane są najnowsze trendy i innowacje. Jak również seminaria
o charakterze szkoleniowym, mające na celu nie tylko zapoznanie się z ofertą firm, ale przede wszystkim prezentację konkretnych rozwiązań i ich praktycznego zastosowania. Studenci uczestniczą również w kołach naukowych i klubach praktycznego przygotowania zawodowego, organizowanych przez Uczelnię we współpracy z przedstawicielami rynku.

 Czy osoba, która ukończy WSIIZ może samodzielnie tworzyć receptury kosmetyczne?

Program studiów na kierunku chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko. Edukacja na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości  produktów. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych.

W ramach kształcenia Studenci otrzymują pełne przygotowanie w zakresie zaprojektowania kosmetyku, przeprowadzenia całego procesu laboratoryjnego, optymalizacji receptury, a także oceny jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Gdzie pracują absolwenci studiów na kierunku chemia kosmetyczna?

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i instytucjach związanych z produkcją, dystrybucją, oceną i kontrolą produktów kosmetycznych. Mogą też liczyć na oferty zatrudnienia na szczeblu operacyjnym, w działach związanych z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i ich statusem prawnym. Mogą też podjąć pracę jako konsultanci i menadżerowie w firmach produkujących i dystrybuujących kosmetyki oraz w rozmaitych instytucjach 
i organizacjach pośrednio związanych z branżą kosmetyków.


Kim są Studenci WSIIZ – maturzyści czy może osoby pracujące w zawodzie starające się poszerzyć swoje kwalifikacje?

Uczelnia oferuje kilka ścieżek edukacji i rozwoju w zakresie chemii i technologii kosmetyku. Są to:  3,5 – roczne studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku chemia kosmetyczna,  2 – letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku: technologia kosmetyku oraz roczne studia  podyplomowe na kierunkach: Chemia i receptura kosmetyków oraz Technologia produkcji kosmetyków.

Na studiach licencjackich dominują osoby, które właśnie ukończyły szkołę ponadpodstawową. Na studiach magisterskich spotkamy osoby kontynuujące naukę, ale także takie, które są już aktywne zawodowo, ale niekoniecznie w branży kosmetycznej. Teraz właśnie podjęli decyzji o przebranżowieniu się. Najwięcej osób zatrudnionych w przedmiotowej branży jest na studiach podyplomowych.

Studia II stopnia na kierunku technologia kosmetyku może rozpocząć absolwent studiów
I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna lub technologia kosmetyku. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były: inżynieria chemiczna, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne.

Czy trzeba mieć jakieś wcześniejsze przygotowanie, wiedzę z zakresu chemii?

Dobrze, jeśli kandydaci mają zamiłowanie do nauki przedmiotów chemicznych. Dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów I stopnia, niż ten, na który rekrutują się w WSIiZ w ramach studiów II stopnia przeznaczony jest kurs wyrównawczy. Sam kurs służy wyrównaniu wiedzy i umiejętności praktycznych pomiędzy kandydatami tożsamego kierunku, a innego niemniej mieszczącego się w tych samych dziedzinach nauki. Kurs wyrównawczy wyznaczany jest indywidualnie dla każdego kandydata na podstawie suplementu, stanowiącego załącznik do dyplomu.

Czym wyróżnia się WSIIZ (pod kątem programu, możliwości), dlaczego to właśnie ją powinni wybrać studenci?

To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim praktyczny wymiar studiów. Jeśli chodzi
o Studentów, to na każdym kroku staramy się, aby wyszli od nas nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną. Mamy bardzo duży pakiet zajęć praktycznych – laboratoria i zajęcia
w pracowniach oraz obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Naszym atutem jest zaangażowanie w proces dydaktyczny przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego. Natomiast duże grono kadry dydaktycznej – to praktycy,
na co dzień pracujący w branży.

W jaki sposób przemysł kosmetyczny wpływa na działalność uczelni?

Działamy w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, którego elementarnym wyznacznikiem ma być dopasowanie programów studiów metod dydaktycznych
i infrastruktury, do potrzeb i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego. Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi. Jesteśmy otwarci. Tego wymaga współczesne życie. Elastyczność i praktyka to chyba dwie rzeczy, które idealnie definiują to, co robimy.

Kolejnym ważnym aspektem w kształtowaniu koncepcji i programu studiów przy udziale przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego jest ich zaangażowanie w prowadzeniu wybranych zajęć. Działanie to zwiększa konkurencyjność na rynku pracy absolwentów uczelni, dzięki nabyciu przez nich unikatowej wiedzy i kompetencji, bezpośrednio od osób aktywnie uczestniczących w procesie kształtowania rynku produktów kosmetycznych w Polsce
i za granicą.

Istotnym celem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych
w środowisku jest rozwój kompetencji zawodowych, a także podejmowanie często pierwszej aktywności zawodowej przez Studentów. Dzięki rzeczywistemu zaangażowaniu podmiotów
z otoczenia społeczno-gospodarczego, Studenci mają możliwość odbycia praktyki przewidzianej w programie studiów w warunkach właściwych dla przyszłej pracy zawodowej.

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego aktywnie uczestniczą  także w procesie realizacji prac dyplomowych.

Ponadto Uczelnia jest inicjatorem wielu wydarzeń mających na celu popularyzację wiedzy
w zakresie m. in.: chemii i technologii kosmetyku. Niejednokrotnie również podejmuje się organizacji tego typu wydarzeń we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Czy teraz jest dobry czas na studiowanie „chemii kosmetycznej”?

Zdecydowanie tak.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni
do zmieniających sięuwarunkowań ekonomicznych, technologicznych czy naukowych, stąd też szczególną jej misją jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kształtowanie koncepcji i programu studiów przy udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego to istotny element. Dzięki temu wiemy, co się dzieje w branży i jesteśmy
na bieżąco. Wiedzę tą przekazujemy naszym Studentom. Polski przemysł kosmetyczny jest dziś niezwykle silną konkurencją dla rynków zagranicznych.

Przemysł kosmetyczny to  jeden  z najbardziej dochodowych sektorów światowej gospodarki, który wciąż szuka wysokiej klasy specjalistów – inżynierów.  Perspektywa pracy w przemyśle kosmetycznym wiąże się ze stabilną i dobrze płatną pracą.

W 2023 r. wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce wyniesie ponad 31 mld zł. „Największym kanałem na rynku są sklepy drogeryjno-kosmetyczne, które będą odpowiedzialne za ponad 40% sprzedaży, o wartości 12 mld zł. Mimo malejącego udziału kanału w rynku, jego pozycja w horyzoncie prognozy jest niezagrożona. Według obliczeń PMR, kategorie produktów do ciała oraz do kąpieli będą jedynymi związanymi z podstawową higieną osobistą, których dynamiki będą wyższe od inflacji”, jak czytamy na portalu branżowym chemiaibiznes.com.pl, Szałas K., 2023.

To również niejednokrotnie przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego inicjują rozwój Uczelni, dzięki określaniu kluczowych kierunków dla jej rozwoju.

mgr inż. Agnieszka Stateczna Mędrek – koordynator studiów na kierunku chemia kosmetyczna oraz technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie; ekspert w zakresie opracowywania receptur produktów kosmetycznych, biobójczych oraz chemii gospodarczej; posiadająca wieloletnie doświadczenie w produktach rejestracji produktów i ich późniejszego wdrażania na rynek.