INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Żywność i kosmetyki. Jak wielki wpływ na nasze zdrowie, jako konsumentów, mają te dwa podstawowe typy produktów, z którymi na co dzień się spotykamy nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedza na temat ochrony własnego zdrowia, jak również zdrowia publicznego coraz częściej znajduje się w centrum naszego zainteresowania. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń płynących z niezdrowego trybu życia, złych nawyków żywieniowych itp. Dlatego też zarówno jakość i bezpieczeństwo żywności i kosmetyków, jak i promocja zdrowia są elementami, do których powinniśmy przykładać dużą wagę. Dotyczy to zarówno ogólnego zorientowania, ale też przede wszystkim odpowiedniego wykształcenia.

Do tego, aby system ochrony zdrowia funkcjonował poprawnie potrzebna jest przede wszystkim odpowiednio wykształcona kadra, kompetentni, wyposażeni w konkretne umiejętności i wiedzę pracownicy, a wcześniej absolwenci dedykowanych kierunków studiów. WSIiZ wychodzi tym potrzebom naprzeciw.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU KOSMETYCZNEGO, to dwie innowacyjne ścieżki kształcenia, które funkcjonują w ramach kierunku INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA. Studia kończące się uzyskaniem ważnego na rynku pracy, tytułu inżyniera,przygotowują do podjęcia pracy w dochodowym sektorze spożywczym lub kosmetycznym. Stanowiska menadżerskie w przedsiębiorstwach i międzynarodowych koncernach związanych z produkcją i oceną bezpieczeństwa produktów żywnościowych i kosmetycznych czekają na inżynierów ds. bezpieczeństwa żywności lub bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. To jednak nie wszystko. Podmioty administracji samorządowej i państwowej wykonujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, laboratoria kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/produktów żywnościowych, stacje sanitarno-epidemiologiczne i podmioty lecznicze, również chętnie rekrutują swoich specjalistów wśród absolwentów wspomnianego kierunku. Wreszcie trzecia ścieżka kariery, jaką ma przed sobą absolwent Inżynierii Ochrony Zdrowia i Promocji – rozpoczęcie własnej działalności w branży ochrony zdrowia w ramach start- up’u  i dotarcie do społeczeństwa z własnymi produktami lub usługami. Dlatego warto nauczyć się badać jakość żywności czy kosmetyków oraz promować zdrowy styl życia, bo na to ciągle jest na rynku konsumenckim olbrzymie zapotrzebowanie.

Warto pamiętać, że WSIiZ to uczelnia zawodowa, która kształci na kierunkach o profilu praktycznym i taki – praktyczny profil – ma też i ten innowacyjny kierunek studiów INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA.

Zapewniamy szeroko zakrojony zestaw modułów, w ramach których studenci zyskują interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe. Już w zakresie kształcenia podstawowego tematyka obejmuje m.in. podstawowe przedmioty biologiczno-chemiczne, psychologię zdrowia i jakości życia, public relations i wystąpienia publiczne oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w usługach medycznych. Moduły ogólne to m.in. podstawy prawa, język obcy kierunkowy, ekonomika zdrowia i bezpieczeństwo danych medycznych. W ramach kształcenia kierunkowego studenci zapoznają się z meritum – promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, bezpieczeństwem zdrowotnym i prawami konsumenta. Uczą się analizy potrzeb, podstaw nadzoru, i wreszcie zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym. Moduły fakultatywne stanowiące uzupełnienie kształcenia specjalistycznego na wybranej ścieżce – Bezpieczeństwo Żywności lub Bezpieczeństwo Produktu Kosmetycznego – obejmują szerokie spektrum wiedzy z zakresu chemii, mikrobiologii, toksykologii, towaroznawstwa, aparatury i technologii produkcji, służące badaniu i kontroli jakości żywności i kosmetyków.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z Radami Pracodawców – organem doradczym Uczelni, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata biznesu z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm z branży spożywczej i kosmetycznej na rynku. Są to właściciele, prezesi, dyrektorzy oraz specjaliści z różnych dziedzin: badań i rozwoju produktu, zarządzania procesem produkcji, kontroli jakości i marketingu produktów spożywczych i kosmetycznych, którzy nie tylko doradzają Uczelni w sprawach programowych, ale też prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów. Dzięki temu zakres przekazywanej wiedzy odpowiada dokładnie realnym oczekiwaniom pracodawców co do umiejętności przyszłych pracowników. To rozwiązanie sprawia, że WSIiZ opuszczają specjaliści przygotowani do pracy  tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Studenci WSIiZ tego i innych kierunków większość czasu spędzają w laboratoriach i na ćwiczeniach, by móc fizycznie dotknąć tego, o czym uczą się na zajęciach teoretycznych. Właśnie to praktyczne podejście powoduje, że wiedza jest stosunkowo łatwa do przyswojenia, nawet w odniesieniu do pozornie trudnych zagadnień, takich jak np. chemia organiczna czy mikrobiologia.

Dla wszystkich zainteresowanych opisaną powyżej ścieżką nauki i kariery, a także podjęciem znaczącej społecznie, atrakcyjnej rynkowo i pełnej wyzwań pracy podajemy adresy, pod którymi można uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się w jaki sposób zostać Studentem WSIiZ.

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź do WSIiZ, napisz lub zadzwoń, koniecznie zajrzyj na nasze portale społecznościowe. Zapraszamy!

https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/inzynieria-ochrony-zdrowia-i-promocja

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/zasady-rekrutacji