Studenci UTH zaprojektowali wnętrza nowego Kampusu!

29 stycznia 2024 r. w Kampusie Jutrzenki UTH odbyło się rozstrzygnięcie konkursu studenckiego
pt. „Projekt wnętrz części kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej przy
al. Jerozolimskich 184B”. Utalentowani studenci II roku na kierunku Architektura wnętrz zaprezentowali prace konkursowe na projekt nowego Kampusu UTH przy al. Jerozolimskich
w Warszawie.

Komisja składająca się z przedstawicieli Uczelni Techniczno-Handlowej wyłoniła zwycięską oraz wyróżnioną pracę spośród pięciu zgłoszonych do konkursu.

I miejsce otrzymał projekt autorstwa Filipa Borowskiego, Julii Dronszcz, Julii Kosińskiej, Wojciecha Czajki oraz Alicji Jędrzejewskiej.

Wyróżnienie zdobyła praca Wiktorii Wrzodak, Patrycji Niewczas, Zuzanny Raciborskiej, Julii Tomczuk
i Jakuba Zdybał.

W swoich prezentacjach uczestnicy zawarli takie elementy jak: inspiracje, moodboard, rzut ogólnego parteru w skali 1:100, wizualizacja oraz rzut i widok ścian stref opracowanych szczegółowo w skali 1:50. 

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane były takie kryteria jak: kreatywność, elastyczność
i uwzględnienie oczekiwań odbiorców (zebranie informacji od pracowników Uczelni oraz studentów), a także staranność i prezentacja pracy.

Konkurs dla studentów Wydziału Inżynieryjnego UTH miał na celu m.in. zachęcenie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań projektowych oraz poszerzenie zainteresowań zagadnieniami z zakresu projektowania wnętrz.

Rozwiązania projektowe zawarte w pracach naszych studentów będą z nimi konsultowane i zostaną zrealizowane w nowym Kampusie UTH w Warszawie z oznaczeniem autorów.

Projekty konkursowe powstawały pod okiem dr inż. arch. Małgorzaty Brych-Barwickiej.