Uczelnie Vistula – oferta dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy

Uczelnie Vistula rozszerzają właśnie swoją ofertę. To odpowiedź na dynamiczny rozwój technologiczny, zmieniające się trendy społeczno-ekonomiczne oraz globalną konkurencję. Rynek potrzebuje specjalistów w konkretnych dziedzinach. Nowe kierunki i specjalności zostały więc zaprojektowane w reakcji na te potrzeby.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula ściśle współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Monitorują trendy na rynku pracy i błyskawicznie reagują na zmiany. Nowe kierunki studiów i specjalności, które wprowadzają te instytucje do swojej oferty, mają za zadanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę w kluczowych sektorach gospodarki. Dzięki temu Vistula stale umacnia swoją pozycję jako lidera w dziedzinie edukacji wyższej, przygotowując studentów do wyzwań, jakie niesie ze sobą XXI wiek.

Kompetencje konieczne w biznesie

Nie od dziś wiadomo, że w biznesie kluczową rolę odgrywa psychologia – począwszy od zarządzania zasobami ludzkimi, przez marketing i sprzedaż, aż po negocjacje i budowanie relacji z klientami. Jeśli

chcesz więc rozwijać karierę biznesową dzięki głębokiemu zrozumieniu ludzkiego zachowania, to nowy kierunek w Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Psychologia w biznesie jest właśnie dla ciebie. W trakcie studiów I stopnia poznasz najnowsze trendy z zakresu psychologii biznesu, ekonomii, zarządzania i marketingu. W zależności od specjalności, którą wybierzesz, możesz rozwijać kompetencje w obszarze psychologii pracy w zespole oraz psychologii marketingu. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę psychologiczną w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania biznesem oraz budowania strategii marketingowych.

W biznesie trudno też funkcjonować bez znajomości języka angielskiego. Dlatego firmy coraz 

pilniej potrzebują osób, które mają nie tylko wiedzę ekonomiczną, ale także zaawansowane kompetencje językowe, znają realia nowoczesnej gospodarki i rozumieją mechanizmy, które nią rządzą a do tego potrafią swobodnie komunikować się w anglojęzycznym środowisku biznesowym.

Jeśli chcesz rozwijać karierę właśnie w takim obszarze, studia magisterskie Konsultant językowy w Biznesie są właśnie dla ciebie. Eksperci z Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprojektowali ten program z myślą o kandydatach, którzy planują prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie handlu międzynarodowego, e-commerce, doradztwa i pośredniczenia na rynkach zagranicznych lub pragną realizować się w korporacjach, w tym w instytucjach finansowych, głównie w działach HR, marketingu i sprzedaży.

Przy prowadzeniu biznesu w Azji znajomość angielskiego nie wystarczy. Dlatego też, jeśli chcesz przygotować się do kariery zorientowanej na Azję, wybierz Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W ich trakcie nauczysz się języka wybranego państwa. Poznasz azjatycką praktykę biznesową, strategie handlowe i nauczysz się, jak zwinnie poruszać w azjatyckim świecie biznesu i dyplomacji.

Psychodietetyk pilnie poszukiwany

Wśród specjalistów, którzy są coraz bardziej poszukiwani na rynku są psychodietetycy. Wynika to z rosnącej potrzeby ludzi, by zadbać o siebie – zatroszczyć się o zdrowe odżywianie i dobrostan psychiczny. Psychodietetyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca zagadnienia z obszaru psychologii, dietetyki oraz zasad zdrowego stylu życia, skupiająca się na zrozumieniu wpływu umysłu na wybory żywieniowe oraz na pomocy w zmianie nawyków żywieniowych. Dzięki temu podejściu, psychodietetycy są w stanie wspierać osoby borykające się z zaburzeniami odżywiania, nadwagą, otyłością oraz promować zdrowy styl życia, uwzględniając aspekty fizyczne, jak i emocjonalne.

Z myślą o osobach, które chcą rozwijać karierę zawodową w tym właśnie obszarze, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula uruchomiła specjalność Psychodietetyka, która jest realizowana w ramach studiów I stopnia na kierunku Dietetyka. Wybierając ten program, zdobędziesz wiedzę na temat roli psychologii w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, identyfikacji barier dla zdrowego odżywiania i strategii ich przeciwdziałania. Dzięki temu zyskasz lepsze zrozumienie pacjentów i ich problemów, co przełoży się na dobrą współpracę i lepsze wyniki interwencji żywieniowych. Studia gwarantują dużą elastyczność w planowaniu kariery. Możesz prowadzić własną praktykę dietetyczną lub realizować się zawodowo w szpitalach, przychodniach czy ośrodkach zdrowia psychicznego.