Rekrutacja SAN 2020 – Uczelnia wielkich możliwości

SAN

Studiuj z nami w centrum Warszawy! Społeczna Akademia Nauk, największa niepubliczna uczelnia w Polsce, zaprasza wszystkich zainteresowanych studiowaniem na najwyższym poziomie. Dlaczego SAN od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych? Przekonaj się sam!

Studia są okresem kształtowania ścieżki kariery oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. Odpowiedni wybór uczelni to połowa sukcesu w dążeniu do realizacji swoich marzeń. Społeczna Akademia Nauk to ogólnopolska szkoła wyższa łącząca teorię z praktycznym przygotowaniem do wykonywanej pracy. Wieloletnie doświadczenie pozwala kształcić łącznie na 25 kierunkach dostosowanych do obecnego rynku pracy. Dzięki temu absolwenci mają przed sobą atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Studia na Społecznej Akademii Nauk

Studia pierwszego stopnia to zaledwie pierwszy etap w studiowaniu na Społecznej Akademii Nauk. Uczelnia zachęca do kontynuowania nauki na drugim stopniu, a także do studiów doktoranckich, podyplomowych oraz MBA. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim. Nauka prowadzona jest w dwóch systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowo dzięki współpracy z amerykańska uczelnią Clark University studenci mają możliwość równocześnie uzyskać amerykański dyplom Master. Wybierając Społeczną Akademie Nauk przyszli studenci mają do wyboru szeroki wachlarz kierunków artystycznych, biznesowe, humanistycznych, medycznych, prawnych, społecznych oraz technicznych. Teoretyczna wiedza przekazywana przez wykwalifikowaną kadrę profesorów na wszystkich wydziałach wykorzystywana jest na zajęciach z doświadczonymi praktykami poszczególnych dziedzin.

Kierunki artystyczne

Już od pierwszego roku studenci kierunków artystycznych rozwiązują realne problemy projektowe podczas licznych plenerów dydaktycznych. Absolwenci Grafiki przygotowani są zarówno do posługiwania się tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Natomiast kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej to nowatorskie studia w praktyczny sposób kształcące filmowców na najwyższym poziomie.

Kierunki biznesowe

Kierunki biznesowe to przede wszystkim kształcenie przyszłej kadry zarządzającej wieloma przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami. Dla wzmocnienia zajęć praktycznych na kierunkach takich jak Finanse i rachunkowość, Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie czy Stosunki międzynarodowe Społeczna Akademia Nauk nawiązuje współpracę z wieloma zewnętrznymi firmami, aby specjalizować studentów w danych dziedzinach.

Kierunki humanistyczne

Interesujesz się funkcjonowaniem mediów i chcesz uczestniczyć w ich tworzeniu? Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to nie tylko nauka o tradycyjnych i nowych środkach masowego przekazu, ale także przygotowanie do pracy w sektorze Public Relation. Dla osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych dobrym wyborem będzie Filologia.

Kierunki medyczne

Społeczna Akademia Nauk dba o to, aby studenci kierunków medycznych mieli jak najlepsze wyposażenia swoich pracowni. Studenci Kosmetologii i Fizjoterapii na uczelni mogą swobodnie korzystać ze wszystkich pomocy naukowych, które wykorzystywane są również w ich przyszłej pracy.

Kierunki prawne

Administracja to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Studia na tym kierunku to dostosowanie metod nauczania i treści programowych do najnowszych standardów kształcenia.

Kierunki społeczne

Nauki społeczne ciągle rozwijają się w dynamiczny sposób. Warszawski SAN podążając za trendami i osiągnięciami w tej dziedzinie przygotowuje studentów m.in. Bezpieczeństwa narodowego, Pedagogiki, Psychologii i Socjologii do wymagającego rynku pracy.

Kierunki techniczne

Dobrze wykwalifikowani specjaliści z dziedziny Informatyki muszą podążać za nowościami technologicznymi. Społeczna Akademia Nauk podkreśla ważność tego aspektu. Ponadto uczelnia profesjonalnie przystosowuje laboratoria i pracownie informatyczne do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych.

Studia to nie tylko nauka

Życie studenckie na uczelni to nie tylko zaliczenie sesji. W warszawskiej Społecznej Akademii Nauk funkcjonuje wiele form aktywności, w których każdy może wziąć udział. Koła naukowe oferują atrakcyjny sposób na rozwój własnych zainteresowań, a w zaangażowaniu się w działaniach organizacyjnych pomocą służy Samorząd Studencki. Ponadto na uczelni funkcjonuje San TV – Telewizja Studentów, w której każdy może rozwijać swoje umiejętności nie tylko te związane z dziennikarstwem. A gdyby wciąż było wam mało to możecie wziąć udział w programie Erasmus+. Studenci chętnie wyjeżdżają studiować do innych krajów, ale także po to aby poznawać nową kulturę oraz po prostu dobrze się bawić.

Zapisz się na nowy rok akademicki!

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021 trwa! Nie warto zwlekać z zapisaniem się na studia, ponieważ podczas pierwszych miesięcy aplikowania uczelnia oferuje atrakcyjne zniżki. Każdy może dokonać rekrutacji za pomocą strony internetowej www.warszawa.san.edu.pl lub osobiście na Łuckiej 11 w gmachu uczelni.

Oferta studiów na Społecznej Akademii Nauk z roku na rok zmienia się i dostosowuje swoje kierunki kształcenia do obecnego rynku pracy. Uczelnia, jako lider kształcenia praktycznego wprowadza nowatorskie metody nauczania nastawione na praktykę, a wykwalifikowana kadra pracowników opracowuje zajęcia wykorzystujące wyposażenie i udogodnienia dostępne w pracowniach.

Więcej informacji o Uczelni i studiach w Warszawie na stronie mapaakademicka.pl.