Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

studenci Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Najlepszy w rankingach 

W rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects) Wydział Fizyki UW znajduje się wśród 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw dla kierunków: fizyka i astronomia. 

Znakomita kadra 

Studiuje u nas ok. 1000 studentów oraz ponad 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna – ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym 78 z tytułem profesora. Dorobek naukowy pracowników naszego wydziału, niejednokrotnie światowych autorytetów w swoich dziedzinach, przyczynia się do silnej pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki UW należy do elitarnej grupy A+, najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Nasi naukowcy realizują ok. 240 projektów, finansowanych ze źródeł zagranicznych i krajowych. 

Rozwinięta infrastruktura 

Wydział Fizyki posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb procesu dydaktycznego, w tym z zestawem programów specjalistycznych wykorzystywanych również w pracach badawczych oraz w przemyśle. Oprócz sześciu pracowni w Ośrodku Komputerowym (w tym dostępnej dla ogółu studentów sali pracy własnej), oddzielne pracownie komputerowe posiadają jednostki organizacyjne Wydziału. W budynku głównym (Pasteura 5) można korzystać z sieci bezprzewodowych, w tym z ogólnodostępnej sieci FUW.open oraz z sieci eduroam. 

Studenci pragnący uczyć się, pracować nad projektami studenckimi, rozwijać swoje pasje w komfortowych warunkach mają do dyspozycji nowo otwartą przestrzeń Wydziału Fizyki – Makerspace@UW, w skład której wchodzą między innymi multimedialne sale PWN (Przestrzenie Wspólnego Namysłu), pracownia elektroniczna, pracownia obróbki drewna wraz ze sprzętem (narzędzia mechaniczne i elektryczne, wyposażenie elektroniczne z bogatym zapleczem podzespołów i czujników, drukarki 3D oraz drukarka UV), pracownia krawiecka, a także sala Horn – najdalej na południe wysunięta część Wydziału Fizyki. Studenci mogą wykorzystywać ją do twórczych spotkań. Sala Horn to też miejsce, w którym organizowane są szkolenia z udziałem ekspertów. Twórcze działania w Makerspace@UW prowadzone są we współpracy z Inkubatorem UW

Na Wydziale Fizyki znajduje się biblioteka zawierająca bogate zbiory z dziedziny fizyki i nauk pokrewnych. 

Nowoczesna aparatura badawcza 

Studenci naszego Wydziału mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie naukowe. Specjalistyczne laboratoria oraz pracownie wydziałowe posiadają, dzięki unijnemu wsparciu, najwyższej jakości aparaturę do badań m.in. w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii i bioinżynierii. 

Współpraca z ośrodkami naukowymi z całego świata 

Badania prowadzone na Wydziale pokrywają niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki, w skalach od kwantowej do kosmologicznej. Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi – należą do nich m. in. CERN w Szwajcarii, DESY, GSI, instytuty Maxa Plancka w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab, NASA w USA, J-PARC oraz laboratorium neutrinowe Kamioka Observatory w Japonii. Dzięki tej współpracy nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych przeprowadzanych obecnie na świecie. 

Nauka i nie tylko 

W chwilach wolnych od nauki studenci mogą spróbować swoich sił w chórze wydziałowym. Na osoby, które z przyjemnością zaangażują się społecznie czeka samorząd studencki. Na Wydziale Fizyki aktywnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Fizyki Medycznej, Studenckie Koło Naukowe „Nanorurki”, Koło Naukowe Optyki i Fotoniki, Koło Naukowe Neuroinformatyki, Koło Naukowe Geofizyki UW, Koło Naukowe Filozofii Nauki, Koło Naukowe Astronomów, Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej i Interdyscyplinarne Koło Turniejów Naukowych UW. Koła te pozwalają studentom realizować m.in. samokształcenie, uczestnictwo w badaniach naukowych, udział w konferencjach, w tym organizowanych przez koła, udział w konkursach, popularyzację nauki oraz integrację społeczności studenckiej wokół różnych zadań. 

Absolwenci poszukiwani na rynku pracy 

Nasi absolwenci, po przejściu w trakcie studiów szkoły solidnego myślenia, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Czekają na nich wyższe uczelnie w Polsce i za granicą, instytuty naukowo-badawcze, oświata, firmy high-tech, banki, firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, instytucje medyczne, optometryczne, firmy zajmujące się monitoringiem i ochroną atmosfery i środowiska naturalnego, przygotowujące specjalistyczne prognozy meteorologiczne i klimatyczne, Owydawnictwa i środki masowego przekazu, centra nauki. 

Kursy “NA START” 

Nowo przyjęci studenci mogą wziąć udział w organizowanych we wrześniu intensywnych kursach “NA START”, których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych zaległości z fizyki i matematyki. 

Oferta dydaktyczna Wydziału