Uczelnie Vistula śmiało patrzą w przyszłość

Były gratulacje od premiera i wielu innych osobistości oraz życzenia dalszego rozwoju i sukcesów. Jubileuszowa Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2022/2023 była dla społeczności akademickiej Uczelni Vistula wielkim świętem. Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyli znamienici goście, wykładowcy i studenci. – Uczelnie Vistula patrzą w przyszłość i chcą się z nią zmierzyć – podkreślał były premier Estonii Taavi Rõivas, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2022/2023 wpisała się w obchody 30-lecia Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz 25-lecia Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Wielka Jubileuszowa Gala miała wyjątkową oprawę. Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyło wielu znamienitych gości, wykładowcy i studenci. Tradycji stało się zadość. Był poczet sztandarowy, zabrzmiał polski hymn wykonany przez Chór Vistuli oraz studencka pieśń Gaudeamus Igitur, nastąpił uroczysty Akt Immatrykulacji. Zostały też wręczone dyplomy doktorskie.

Gala była okazją do wyrażenia szacunku wobec wszystkich tych, którzy przez lata budowali sukces Uczelni Vistula, a także do spojrzenia w przyszłość. – Aby życie było godne i inspirujące potrzebna jest szkoła. Chcemy taką szkołą być – mówił w swoim wystąpieniu rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, dr hab. Wawrzyniec Konarski, który jednocześnie podkreślał, że uczelnia ma być wspólnotą, którą łączą wspólne cele, ambicje i nadzieje. Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, prof. dr hab. Aleksander Ronikier, zapewnił studentów, że wybrali właściwą uczelnię i mają bardzo dobre perspektywy zawodowe.

Możemy zmieniać przyszłość

Dobrego wyboru gratulował również studentom Uczelni Vistula Taavi Rõivas. Były premier Estonii, podkreślał w trakcie wykładu inauguracyjnego, że oferowane programy studiów skupiają się na mega-trendach naszych czasów. Doskonałym przykładem są studia MBA dotyczące dekarbonizacji i zrównoważonego finansowania. Nawiązując do prawa natury Taavi Rõivas mówił, że lepiej jest być szybką rybą, niż wolną. – Musimy być coraz sprytniejsi, aby nie tylko nadążyć za tempem zmian, ale także sami zmieniać przyszłość. Jestem więc bardzo zadowolony, że Uczelnie Vistula patrzą w przyszłość i chcą się z nią zmierzyć – powiedział.

Uczelnie Vistula – nowoczesne kształcenie

Z okazji jubileuszu Uczelni Vistula spłynęły na ręce ich liderów listy gratulacyjne od premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Przekazano w nich pozdrowienia i słowa uznania pod adresem Uczelni Vistula jako instytucji, które są prekursorami nowoczesnego kształcenia. Podkreślano, że umiędzynarodowienie, bogata oferta, wysoka jakość prowadzonych badań naukowych oraz doskonała kadra naukowo-dydaktyczna są kluczem do sukcesu. Mariya Gabriel– Komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży napisała zaś w swoim przesłaniu, że na szczególny respekt zasługują wysiłki na rzecz innowacji i poszerzania zakresu wiedzy w nowych strategicznych dziedzinach, takich jak cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo chemiczne oraz ekologiczne. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski osobiście wyraził uznanie dla dokonań Uczelni Vistula. Wiceminister odpowiedzialny w polskim rządzie za turystykę, Andrzej Gut-Mostowy podziękował zaś władzom Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula za kształcenie specjalistów w tym obszarze.

Silna pozycja na rynku i ambitne cele

Uczelnie Vistula od lat mają ugruntowaną pozycję na rynku. Wzmacniają je m.in.

prestiżowe międzynarodowe akredytacje: CIMA, ACCA, PMI GAC, CEEMAN oraz THE-ICE.

Dzięki współpracy z Hilbert College w Nowym Jorku, London South Bank University, Centria University of Applied Sciences w Finlandii oraz B.H.M.S. w Szwajcarii studenci Vistuli mogą otrzymać podwójny, a nawet potrójny dyplom.

Uczelniom zaufały najpoważniejsze instytucje. KPMG w Polsce współpracuje z AFiB Vistula w ramach programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów. Bank Światowy, IFC i Europejski Bank Inwestycyjny są zaś partnerami w zakresie studiów Executive MBA.

– Stale usiłujemy poszerzyć naszą działalność – podkreślał rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, prof. dr hab. Aleksander Ronikier. – Chcemy wykorzystać wszystko to, co dają obecne realia, a więc wyniki parametryzacji, które skłaniają nas do jeszcze większej akademickiej ekspansji. Zależy nam na tym, by profil naszych uczelnianych wysiłków szedł w kierunku poszerzenia palety tego, co możemy naszym studentom oferować – akcentował zaś dr hab. Wawrzyniec Konarski, ogłaszając jednocześnie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula ma już pierwszą zagraniczną filię – w Bristolu. Studenci rozpoczną w niej naukę w przyszłym roku.

Umiędzynarodowienie kluczem do sukcesu

W Uczelniach Vistula uczą się młodzi ludzie ponad 100 krajów. Umiędzynarodowienie kształcenia jest odpowiedzią na potrzeby studentów a zarazem ważnym czynnikiem rozwoju uczelni.                              – Chcemy uczyć studentów ze wszystkich stron świata – mówił podczas inauguracji rektor Konarski. – Nasza otwartość na inne kultury powoduje, że studenci szybko zaczynają się z Vistulą utożsamiać. Bądźmy wspólnotą, którą łączą wspólne cele, ambicje i nadzieje – apelował.

Ciepłe słowa popłynęły szczególnie do studentów z Ukrainy. – Będziemy starali się stworzyć im warunki przyjazne, opiekuńcze, by w Polsce dobrze się czuli – powiedział rektor Ronikier.

Przez te wszystkie lata Uczelnie Vistula wykształciły ponad 140 tysięcy absolwentów. Badania wskazują, że świetnie sobie radzą na rynku. Niektórzy rozwijają karierę nawet w Dolinie Krzemowej albo kształcą się dalej, np. w Oxfordzie. Sukcesy osiągają oczywiście głównie dzięki swojej pracy, ale także dzięki zrozumieniu potrzeb i wsparciu, jakie zyskali w uczelni.

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistula.edu.pl