Akademia Wychowania Fizycznego

O uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego

Warszawska AWF posiada jedną z najdłuższych tradycji akademickich wśród uczelni sportowych w Polsce i śmiało patrzy w przyszłość. Dziś jesteśmy częścią globalnej społeczności akademickiej, z której czerpiemy najlepsze wzorce, dzieląc się swoją historią i doświadczeniem. Każdego roku wytrwale dążymy do tego, aby mury uczelni opuszczali wysokiej klasy specjaliści. Naszych studentów przygotowujemy do pracy z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi, sportowcami na wszystkich etapach szkolenia oraz z osobami z niepełnosprawnościami. Każdego roku wielu znamienitych absolwentów opuszcza mury naszej Uczelni z dyplomem nauczyciela, trenera, instruktora, fizjoterapeuty, pielęgniarki/pielęgniarza, kosmetologa i specjalisty terapii zajęciowej.

Idź do Uczelni

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Wychowania Fizycznego

Mistrzowska oferta – studiuj z najlepszymi!

Historia wydziału jest równoznaczna z historią uczelni. Jej początek liczony jest od dnia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego. Było to 29. listopada 1929 roku.
Merytoryczny początek Wydziału, także w nazwie stanowi data 22listopada 1947 roku. Wtedy to ukonstytuowała się Rada Studium Akademickiego. Przewodniczącym Rady był prof. dr Włodzimierz Misiuro. Rada była organem doradczym dyrektora AWF. Nadawała akademicki charakter uczelni, spełniała w pewnym stopniu funkcję Rady Wydziału.
W 1949 r. ustanowiono Dekretem Rady Ministrów nową strukturę uczelni oraz stanowisko rektora. Na mocy tegoż Dekretu 27. lipca 1949 r. powołano Wydział Wychowania Fizycznego z Radą Wydziału i dziekanem jako jej przewodniczącym. Funkcję dziekana objął prof. dr Włodzimierz Misiuro.

Idź do Wydziału

Wydział Rehabilitacji

Europejski standard studiów!

Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie powstał jako pierwszy w Polsce już w 1984 r. Ostatnie 30 lat to okres dynamicznego rozwoju działalności zarówno dydaktycznej jak i naukowej. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Europejską Siecią Szkół Fizjoterapii (ENPHE) oraz Światową Konfederacją Fizjoterapii (WCTP), jak również z czołowymi placówkami ochrony zdrowia oraz wybitnymi specjalistami w dziedzinie fizjoterapii i medycyny.

Powstanie WR było konsekwencją procesu rozwoju specjalizacji w zakresie rehabilitacji w Akademii,  i wiąże się z inicjatywą i aktywnością prof. Mariana Weissa, w owym czasie dyrektora szpitala w Konstancinie. To dzięki jego decyzji studenci AWF mogli nabywać praktyczne umiejętności rehabilitacyjne. W utworzonym w Akademii Zakładzie Gimnastyki Leczniczej prof. M. Weiss skompletował zespół, w skład, którego wchodzili także pracownicy AWF. Pierwsi absolwenci specjaliści z zakresu gimnastyki leczniczej opuścili Uczelnię w 1954 r.  W ten sposób historia fizjoterapii w AWF liczy już 60 lat.

Pierwszym dziekanem został wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji, ekspert WHO prof. Andrzej Seyfried (1984-1987). W kolejnych latach dziekanami byli profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005) oraz Janusz Domaniecki (2005-2012).

W 1987 r. na Wydziale Rehabilitacji powołano do życia pierwsze w Polsce czasopismo naukowe „Postępy Rehabilitacji”. Z kolei w 1989 r. z inicjatywy prof. Jana Haftka powołano Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z siedzibą w WR AWF w Warszawie.

Dzisiaj Wydział należy do najlepszych ośrodków akademickich kształcących fizjoterapeutów na I i II stopniu studiów. Współzawodnictwo o indeks należy do najwyższych w Polsce (ok. 6 osób/1 miejsce). Wyjątkowość kształcenia rehabilitantów oparta jest przede wszystkim na wykorzystaniu ruchu w procesie terapii, usprawniana jak i rekreacji terapeutycznej, adaptowanej aktywności fizycznej i sporcie niepełnosprawnych. Dodając do tego szeroko podejmowane psychospołeczne aspekty rehabilitacji, bioetyki i jakże ważną dla osób niepełnosprawnych rehabilitację seksualną, kreujemy nowoczesny wizerunek absolwenta, na miarę współczesnych wyzwań. Specyfika takiego przygotowania przyszłych fizjoterapeutów jest wyjątkowa wśród wszystkich szkół fizjoterapii w Polsce. W ten sposób Wydział Rehabilitacji jest kontynuatorem twórców polskiej szkoły rehabilitacji, Wiktora Degi i Mariana Weissa.

Rekrutacja

Kontakt

Idź do Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa

NIP 525 001 18 75
REGON 000 327 830

Centrala: 22 834 04 31