Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Wyjątkowość Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW polega na tym, że łączy właściwe naukom stosowanym badania o charakterze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym diagnozujące stan społeczeństwa polskiego i instytucji publicznych, z prowadzeniem badań podstawowych i dydaktyką na najwyższym poziomie. W szczególności są to badania poświęcone problemom społecznym, kwestiom funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz odnoszącym się do nich […]