Uniwersytet Warszawski – progi punktowe

A może studia na jednej z najwyżej ocenianych w rankingach Uczelni w Polsce? Na kandydatów czeka do wyboru niema l00 kierunków. Poniżej omówiono zasady rekrutacji i progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim. Co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia? Pod uwagę brane są wyniki z matur, wyłącznie z części pisemnej. Na konkretny kierunek uwzględniane […]

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Wyjątkowość Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW polega na tym, że łączy właściwe naukom stosowanym badania o charakterze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym diagnozujące stan społeczeństwa polskiego i instytucji publicznych, z prowadzeniem badań podstawowych i dydaktyką na najwyższym poziomie. W szczególności są to badania poświęcone problemom społecznym, kwestiom funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz odnoszącym się do nich […]

Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

studenci Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Najlepszy w rankingach  W rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects) Wydział Fizyki UW znajduje się wśród 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw dla kierunków: fizyka i astronomia.  Znakomita kadra  Studiuje u nas ok. 1000 studentów oraz ponad 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania […]

Harmonogram egzaminów i rekrutacji na studia

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa na terenie Polski MEN zdecydowało się zmienić harmonogram egzaminów uczniów klas ósmych oraz maturzystów. Początkowy harmonogram egzaminów zaplanowanych odpowiednio na kwiecień i maj nie pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Koniecznym zatem jest wprowadzenie zmian w harmonogramie egzaminów. Skutkuje to przełożeniem egzaminów i matur na co najmniej drugą połowę […]

Ultra zimne atomy cezu i potasu – po raz pierwszy w Polsce!

Studenci Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr Mariusza Semczuka otrzymali pierwsze w kraju ultrazimne atomy cezu oraz potasu. Atomy, spułapkowane w tzw. pułapkach magneto-optycznych, zostały schłodzone  do temperatur rzędu kilkuset mikrokelwinów. Osiągnięcie jest uwieńczeniem ponad trzyletniej pracy zespołu nad konstrukcją układu doświadczalnego i istotnym krokiem w kierunku wykorzystania mieszaniny potasu i cezu do produkcji […]