Święto Akademii Sztuki Wojennej

15 czerwca dla społeczności akademickiej jest dniem szczególnym – ponad 100 lat temu, w 1919 roku, powołana do życia została Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, przemianowana później na Wyższą Szkołę Wojenną (WSWoj), której tradycję odziedziczyła obecna Akademia. Z kart historii W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i znów stała się suwerennym […]

Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

studenci Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Najlepszy w rankingach  W rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects) Wydział Fizyki UW znajduje się wśród 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw dla kierunków: fizyka i astronomia.  Znakomita kadra  Studiuje u nas ok. 1000 studentów oraz ponad 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania […]