Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

studenci Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Najlepszy w rankingach  W rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects) Wydział Fizyki UW znajduje się wśród 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw dla kierunków: fizyka i astronomia.  Znakomita kadra  Studiuje u nas ok. 1000 studentów oraz ponad 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania […]