Akademia Leona Koźmińskiego w rankingu ,,Perspektywy”

ranking Perspektywy

Akademia Leona Koźmińskiego po raz 22 zajęła pierwsze miejsce wśród wyższych szkół niepublicznych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. W mocnej konkurencji wśród szkół ekonomicznych Koźmiński znalazł się na miejscu drugim. W Rankingu Kierunków Studiów zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego uplasowało się na 1 miejscu w Polsce. W ogólnej klasyfikacji polskich uczelni w porównaniu z rokiem 2020 ALK awansowała z miejsca 15. na 13.

– Do pierwszego miejsca wśród wyższych szkół niepublicznych zdążyliśmy się już trochę przyzwyczaić, bo okupujemy je niemal od początku rankingu „Perspektyw”. Dokładamy jednak starań, aby umocnić naszą pozycję, czego dowodzi uzyskanie 100 punktów na 100 możliwych w tym zestawieniu – mówi Rektor, prof. Grzegorz Mazurek. – Cieszy mnie też, że śmiało wchodzimy do grupy najwyżej cenionych uczelni w Polsce, choć przecież nasz obszar ogranicza się do zarządzania, ekonomii, finansów i prawa. Nasze ambicje sięgają wyżej i w kolejnych rankingach „Perspektyw” mierzymy w pierwszą dziesiątkę polskich uczelni akademickich.

Ranking „Perspektyw” jest najwyżej cenionym zestawieniem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Wśród kryteriów uwzględnianych w rankingu są: prestiż uczelni (mierzony przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe – waga 12%), kariery absolwentów (w tym zarobki i liczba zatrudnionych – 12%), innowacyjność (patenty i prawa ochronne w Polsce i na świecie – 8%), potencjał naukowy kadry (ocena parametryczna, kwalifikacje akademików, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie – 15%), efektywność naukowa (pozyskiwanie grantów, rozwój kadry, nadane stopnie, publikacje, cytowania – 28%), warunki kształcenia (kompetencje wykładowców, akredytacje – 10%) i umiędzynarodowienie (programy w językach obcych, studenci i wykładowcy z zagranicy, współpraca z zagranicznymi ośrodkami, wymiana studencka i akademicka, wielokulturowość – 15%).

Jak zapewniają organizatorzy, w tegorocznym rankingu „Perspektyw” – mimo pewnych modyfikacji szczegółowych wskaźników – nie uległy zmianie wagi żadnego z kryteriów rankingu uczelni akademickich, co zapewnia możliwość porównywania wyników w układzie rok do roku.

Studia z zarządzania w ALK prowadzone są w języku polskim i angielskim:

  • zarządzanie I stopnia
  • zarządzanie II stopnia
  • Bachelor in Management (I stopnia)
  • Master in Management (II stopnia)

Od października 2021 zarządzanie w j. polskim będzie realizowane również w formule online.

Więcej informacji o rankingu i uczelni TUTAJ: https://bit.ly/alk_2021_ranking_perspektyw

***

Polub nasz fanpage Mapa Akademicka na Facebooku i zaobserwuj @mapaakademicka na Instagramie, aby być na bieżąco z informacjami o uczelniach i studiowaniu.