Uczelnia Vistula – lider studiów online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula to najbardziej umiędzynarodowiona szkoła wyższa w Polsce, a także jeden z liderów e-learningu akademickiego, który już od wielu lat prowadzi studia także w formule online. Jej wiodąca pozycja w tym obszarze jest wysoko ceniona na rynku, a konsekwencją jest współpraca z liderami e-learningu biznesowego. Vistula jest partnerem 5. edycji Międzynarodowej Konferencji E-Fusion.

Nowe formuły uczenia się

Dynamiczny rozwój świata powoduje, że musimy stale się uczyć. Tylko tak możemy stawić czoła nowym wyzwaniom. Na szczęście, dzięki technologii informatycznej, nauka jest dziś łatwo dostępna. Proces dydaktyczny może być bowiem wspomagany za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i Internetu. To jest właśnie e-learning, z którego coraz chętniej korzystają studenci oraz pracownicy organizacji różnych branż.

Najnowszym trendom, narzędziom i nowemu podejściu do cyfrowego uczenia będzie poświęcona 5. edycja Międzynarodowej Konferencji E-Learning Fusion.

Uczelnia Vistula jako lider e-learningu akademickiego została partnerem tego ważnego wydarzenia. 

Konferencja zgromadzi specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia, menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację uczenia się w organizacji, projektantów rozwiązań e-learningowych oraz wszystkich zainteresowanych technologiami szkoleniowymi.

E-learning w wielokulturowym środowisku – doświadczenia Uczelni Vistula

Jedną z sesji poprowadzi Marta Kozak-Gołębiowska, Dyrektor Działu Edukacji Cyfrowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula.Uczelnia, która już od wielu lat prowadzi studia online, dysponuje własną platformą e-learningową. Posiada gotowe materiały multimedialne, stale szkoli kadrę i intensywnie pracuje nad metodyką nauczania na odległość. Liczba studentów, którzy wybierają ten tryb studiowania, dynamicznie rośnie. To studenci z ponad stu krajów. Zatem doświadczenie i kompetencje Vistuli w projektowaniu szkoleń e-learningowych w wielokulturowym środowisku są w cenie. – Coraz częściej w polskich firmach będziemy szkolić pracowników pochodzących z różnych krajów – mówi Marta Kozak-Gołębiowska. – Będziemy też przygotowywać ich do pracy z klientami z różnych kultur. W tym kontekście komunikacja międzykulturowa staje się jednym z ważnych narzędzi w projektowaniu szkoleń – podkreśla i dodaje, że w szkoleniu adresowanym do odbiorców z wielu różnych krajów należy zwrócić szczególną uwagę na takie elementy jak narracja, kolorystyka, symbolika czy sposób motywowania uczestników, które mogą znacznie różnić się w zależności od kontekstu kulturowego.

Studia online w Vistuli – bezpiecznie i wygodnie

Studia przez Internet w Vistuli są elastyczne i bardzo wygodne, uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz. 50 proc. zajęć odbywa się online, 50 proc. w uczelni.

To idealne rozwiązanie, jeśli:

  • pracujesz;
  • opiekujesz się dziećmi;
  • mieszkasz za granicą albo daleko od ośrodka akademickiego.

Nie ma tygodniowego planu zajęć. To ty decydujesz, kiedy wysłuchasz wykładu, czy przeczytasz przesłane materiały. Są one archiwizowane i można do nich wracać kilkakrotnie. Ustalony czas mają jedynie zjazdy w uczelni, które odbywają się na początku i na końcu semestru podczas weekendowych sesji.

Studia online są jak każde inne studia, tyle że forma przekazywania wiedzy jest różna. Program nauczania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku studiów niestacjonarnych. Dyplom też dostaniesz taki sam, tradycyjny.

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oferuje w trybie online następujące kierunki:

Zarządzanie – studia I i II stopnia

To studiastworzone z myślą o osobach przedsiębiorczych, nastawionych na nieustanny rozwój. Jeśli chcesz zdobyć umiejętności zarządzania marketingiem i sprzedażą, projektami, ludźmi czy organizacją, studia online na kierunku Zarządzanie są uszyte na miarę twoich potrzeb.

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA – studia I i II stopnia

To studia, które pozwolą ci zdobyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, bankowości, ubezpieczeń i rynków finansowych. Zostały stworzone dla osób, które pragną rozwijać swoje kompetencje zawodowe w sektorze finansowym.

Ekonomia – studia I stopnia


To studia zaprojektowane dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz nauki. W ich trakcie zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Dowiesz się, jak działa rynek – zarówno w aspekcie makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym. Zyskasz wiedzę z zakresu finansów publicznych i poznasz podstawowe narzędzia wspierające analitykę oraz prognozowanie ekonomiczne.

Stosunki międzynarodowe – studia I i II stopnia

To studia interdyscyplinarne, które pozwalają zrozumieć zmiany zachodzące w przestrzeni międzynarodowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie państwa i życia obywateli. 

Kształcenie obejmujące różne dziedziny nauki (politologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, humanistyka) oraz rozwój kompetencji miękkich.

Studia przez Internet w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wpisują się w ogólnoświatowy trend. Nauczanie online prowadzą najbardziej renomowane uczelnie.

Więcej o studiach online w Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-online